Ułatwienia dostępu

autorzy

Autorzy

Helena Bartosik
Helena Bartosik
Aleksandra Szacowna-Błaszczyk
Aleksandra Szacowna-Błaszczyk
Marcin Żyliński
Marcin Żyliński

 

 

Realizatorzy

Krzysztof Lityński
Krzysztof Lityński
kierownik muzyczny
Małgorzata Gatrzkie
Małgorzata Gatrzkie
inspicjentka
Katarzyna Tomczyk
Katarzyna Tomczyk
wizaż
Karolina Lasota
Karolina Lasota
fryzury
Roman Włodarczyk
Roman Włodarczyk
realizator dźwięku
Marcin Żyliński
Marcin Żyliński
realizator światła
Marceli Uciński
Marceli Uciński
realizator wizji
Szymon Rybiński
Szymon Rybiński
fotograf
Edyta Drzewiecka
kulisy
Milena Nowacka-Żylińska
social media
Julia Szkudelska
asystentka inspicjentki

Herb Miasta Koła Herb Gminy Koło Herb Powiatu Kolskiego

Stronę internetową
zrealizowano przy
wsparciu finansowym
Gminy Miejskiej Koło,
Gminy Koło oraz
Powiatu Kolskiego

Koncerty

 5 kwietnia 2024
 17:30 i 20:00

 6 kwietnia 2024
 16:00 i 18:30

 8 kwietnia 2024
 19:00

Kontakt

Stowarzyszenie Kolska Trójka
ul. Toruńska 68, 62-600 Koło
tel. 606 762 016

KRS: 0000480392, NIP: 6662111316
BNP Paribas Bank Polska S.A.
28 2030 0045 1110 0000 0302 3770

Realizacja: Marcin Żyliński